Halı Kurutma Sistemleri

Halı kurutma sistemleri; halı kurutma firmaları, halı yıkama fabrikaları, temizlik firmaları, temizlik şirketlerinde gün geçtikçe eskiye oranla daha da sık kullanılmaya başlanmıştır. Halı sıkma ve halı kurutma, işletmelerde kapasiteyi %80-%95 oranında arttırmaktadır. Halı sıkma ve halı kurutma makinaları, yüksek kalitede halı temizliğine ulaşmak için çok önemli bir ihtiyaçtır. Bu halıyı kurutma ve buna bağlı olarak müşteriye teslim etme hızını büyük oranda arttırmaktadır. Bu konuda doğan ihtiyaçlarla birlikte bu halı sıkma, halı kurutma sektörü şu gelişim sırasını izlemiştir:

1- Halının yıkanma işlemi bittikten sonra asılarak kurutulması
2- Endüstri tipi süpürge ve benzeri sanayi tipi vakumlama makinaları ile halıda kalan fazla suyun emilmesi
3- Yatak halı kurutma makinası, tambur tipi halı sıkma makinesi ile halıyı sıkıp kurutma
4- Boru tipi halı sıkma, rulo tipi halı kurutma makinaları ile halının sıkıp kurutulması
5- Halı sıkılıp fazla suyu alındıktan sonra halıyı kurutma odalarına alıp asılarak kurutulması

Yukarıdaki maddelerde yazılan yöntemleri ayrı ayrı inceleyerek, halı sıkma veya halı yıkamada avantaj ve dezavantajları karşılaştıralım.

1- İlk yöntem olan halının asılması suretiyle halı kurutma makinasız bir yöntemdir. Ve kesinlikle, halı temizliği, halı kurutmada uygun yöntem değildir. Nedenlerine bakarsak. Halı kurutma süresi çok uzundur, elde edilen halı temizliği müşteri memnuniyetini sağlayacak kriterlere uygun değildir. Halı Kurutma işlemi için asıldığında saçaklara,ya da halının uç kısımlarına halının kirli suyu veya boyalı su akmaktadır ve burada kurumaktadır. Halının kurutulması işleminden sonra halı saçakları temizliği olmamış ve o bölgelerde kirli bir görüntü kalır. Halı kurutma, işlemi uzun sürede gerçekleştiğinden halı tekrar tozlanmakta ve kirlenmektedir.Halı temizleme işi amacına ulaşamamış,halı temizliği,halı kurutma işleminde temizlik,hijyen sağlanamamaktadır. O bölgelerde yapılacak lokal temizlik ihtiyacı nedeniyle hem işçilik gerekmekte, hem de teslim süresi uzamaktadır. Bu da işletmeler ticari kayba neden olmaktadır.

2- İkinci yöntem olan, sanayi tip süpürge, sanayi tip vakum makinaları ya da endüstriyel vakum makinaları ile halı kurutma işlemini inceleyelim. Bu yöntemle halı kurutma işlemi, halıdan endüstriyel vakum aparatları ile suyun emilmesi ile olur.Yere serilen halı, sert zemin yıkama makineleri diğer deyişle halı yıkama makineleri ile fırçalanarak yıkandıktan sonra kalan su vakumlanır. Halı temizliği ve hijyen yönünden birinci yönteme oranla daha doğru olan bu yöntem de çok fazla işçilik gerektirir. Halıdan emilen su halıdaki suyun ancak % 30 kadardır. Bu işlem bittikten sonra halının tekrar asılması gerekecek ve birinci yöntemde oluşan süzme ile halı saçaklarının kirlenmesi sorunu meydana gelecektir. Fazla işçilik, yetersiz temizlik, teslim süresinin uzun olması nedeniyle işletmelerde ticari kayba neden olmaktadır ve tercih edilmeyen bir sonuçtur.

3- Üçüncü yöntemi incelersek halı sıkma, halı kurutma işleminde, halı yıkama şirketleri, halı yıkama fabrikaları, temizlik firmaları tarafından uzun yıllar kullanılan bu sistem halıyı %95 oranında kurutur. Bu yöntem halı sıkma, halı kurutma işleminde süzme ile gerçekleşen püskül kirliliğine, uç kısımlarında oluşan kirliliğe, kuruma için uzun süre asılı kalmadan oluşan tozlanmaya engel olur. Bu yönüyle, halı hijyeni, halı sıkma, halı kurutma işleminin süresini kısaltarak hem profesyonel temizlik elde edilmesini sağlar hem de ticari kazancı artırır. Ancak tambur tipi sıkma makinası, yatay santrifüj de denilen bu makinaların dezavantajları fazladır.Bu makinelerde yapılacak halı sıkma, halı kurutma makinasına yerleştirilebilmesi için rulo yapıldıktan sonra katlanması gerekmektedir. Öncelikle bu işlemde halı yıpranmaya başlar. Eğer halı makine tamburunda iç tambura iyice sıkıştırılmazsa, karşıya konulan halı dışa yaslanmaya engel olursa halıyı patlatır. Bu iki faktör nedeniyle halı aşırı yıpranır. Bu tip makinalarda altı halı birden sıkılabilir. Halıların yıkandıktan sonra katlanarak bekletilmesi sırasında halıda kalmış kir halı zeminine işler. Halıların makineye yerleştirilmesi fiziki olarak zordur ve zaman alır. Halıların makinaya yerleştirilmesi için makinanın kullanımına vakıf özel bilgi sahibi personel istihdam etmek gerekir. Makinenin ebatları çok büyük olduğundan çok yer iştigal eder ve işletmede yer değiştirmesi vinç olmadan imkansızdır.

4- Halı sıkma, halı kurutma işleminde dördüncü yöntem olarak son yıllarda oldukça hızla yaygınlaşan, boru tipi sıkma, rulo tipi sıkma, boru tipi santrifüj olarak adlandırılan halı sıkma, halı kurutma makinalarıdır. Bu makineler halı yıkama şirketlerinde, halı yıkama fabrikalarında çok fazla avantajlara sahiptirler.Kendi içinde bir çok modeli olmakla birlikte, kullanımdaki ana prensip aynıdır. Yıkanan halı yerde düzenli rulo yapılır ve boru tipi halı sıkma makinasına dönme yönünde yerleştirilir. Halının katlanmasına gerek yoktur. Halı sıkma, halı kurutma işlemi sırasında halı herhangi bir deformasyona uğramaz.Halı sıkılırken durulma rekoruna bağlanacak su hortumu ile durulama işlemi de yapılabilir. Boru tipi halı sıkmanın kullanımı için ihtisas sahibi kullanıcıya gerek yoktur. Halının boru tipi sıkma makinasına yerleştirilmesi ve alınması hem fazla zaman gerektirmez hem fiziksel açıdan kolaydır. Rulo tipi halı sıkma makinalarında değişik tambur boyu, tambur çapı ve kontrol sistemleri mevcuttur. Özellikle tercih edilen özellikler, soft –start (yavaş kalkış) ve manyetörlü frenleme sistemidir. Soft-start kalkış motor ve makine kontriksüyonundaki rulman ömrünü uzatır, halının içeride yavaş yavaş açılmasını sağlar, halı sıkma, halı kurutma makinasında, kalkışta sallanmayı önler ve zamanla tamburda balans oluşma riskini önler. Manyetörlü frenleme sistemi durma süresini sıfırlar. Halının sıkılma süresi ortalama 45 saniyedir. Ancak makinanın sıkma işi bittikten sonra tamamen durma süresi ve iç tambura yapışmış olan halının ortaya elle toplanması ile makinadan çıkarılması 3.5-4 dakikayı bulur .Manyetörlü frenleme sisteminde, makinada bulunan yazılımla, makine istenilen süre sonra birden durur ve ters yönde dönerek, kapak açıldığında halı alınmaya hazır halde olur. Böylece işletmenin kapasite kullanımı büyük oranda artar.

SICAK HAVA İLE KURUTMA

Bütün bu halı sıkma, halı kurutma işlemlerinden sonra %5 oranında nemli kalan halının % 100 kurutulması için, halı yıkama tesislerine kurutma odaları kurulmaktadır.Isıl izolasyonu yapılmış odalara,mazotlu, doğal gazlı, elektrikli sıcak hava üniteleriyle sıcak hava verilerek halının tamamen kurutulması sağlanabilir